Fotocafé 1

Op de volgende woensdagen

8 september 2021

6 oktober 2021

10 november 2021

15 december 2021 (gastles)

5 januari 2022

9 februari 2022

9 maart 2022

6 april 2022

11 mei 2022

8 juni 2022

Fotocafé 2

Op de volgende donderdagen

9 september 2021

30 september 2021

11 november 2021

15 december 2021 (gastles)

6 januari 2022

10 februari 2022

10 maart 2022

7 april 2022

12 mei 2022

9 juni 2022

Fotocafé 3

Op de volgende woensdagen

15 september 2021

13 oktober 2021

17 november 2021

15 december 2021 (gasles)

12 januari 2022

16 februari 2022

16 maart 2022

13 april 2022

18 mei 2022

15 juni 2022

Fotocafé 4

Op de volgende donderdagen

16 september 2021

14 oktober 2021

18 november 2021

15 december 2021 (gastles)

13 januari 2022

17 februari 2022

17 maart 2022

14 april 2022

 

19 mei 2022

16 juni 2022

Andere activiteiten
Zondag 19 september 2021
UNSEEN in de WESTERGASFABRIEK